Första hjälpen för glas

Vad kan du göra när du har fått ett stenskott, en krossad ruta eller ett fönster har blåst sönder? Här är några saker att tänka på vid:

Krossad/skadad ruta

  • Städa försiktigt bort glassplitter.
  • Försök täcka skadan – har du inte tillgång till plast kan en till exempel en filt fungera som tillfällig täckning.
  • Kom in med det skadade fönstret till oss.

Eller ring oss så kommer vi ut och hämtar ditt fönster samt täcker och grovstädar om behov finns. Vid brådskande fall, kvällar och helger, ring oss så kopplas du till jouren.

Stenskott

  • Sätt över ett stenskottsplåster så att inte smuts samlas i skadan.
  • Notera skadedatum samt skadeplats i försäkringssyfte.
  • Kom in till oss och laga stenskottet snarast.